TWZ ประกาศความพร้อมเดินหน้าขยายสู่ธุรกิจรถยนต์ให้เช่า หลังบอร์ดอนุมัติให้เซ็นเอ็มโอยูกับ “ดีจริง ออโต้” เพื่อพัฒนาธุรกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาว ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป เดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน มั่นใจตลาดยังเติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ชูจุดแข่งบริการครบวงจร ทั้งการจัดหา ซ่อมบำรุง รวมถึงการกระจายสินค้า

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาว กับหน่วยงานราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน กับบริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยจะมีการนำร่องพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

“เรามองเห็นโอกาสและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเทรนด์ใหม่ของโลก โดยที่ผ่านมา TWZ ได้ศึกษาโครงการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้โครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการใหม่ของ TWZ ที่เราได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จะทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ขณะที่บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด จะรับผิดชอบการให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาว รวมถึงสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุงยานยนต์ที่อยู่โครงการทุกรูปแบบ โดย TWZ และบริษัท อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด ดูแลด้านแผนการพัฒนาธุรกิจ แผนการตลาดและแผนการพัฒนาด้านการกระจายสินค้า ซึ่งสะท้อนจุดแข็งของโครงการที่ครอบคลุมบริการธุรกิจยานยนต์ให้เช่าแบบครบวงจร” นายกิตติพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ TWZ มั่นใจว่า ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าให้เช่าตามข้อตกลงมีความได้เปรียบอยู่ที่แนวโน้มการตลาดที่มีโอกาสเติบโตสูง โดยTWZ ไม่ได้มองว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นแค่ยานพาหนะ แต่มองว่าเป็นเหมือนสมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ เพราะสามารถที่จะใส่แอพพลิเคชั่นต่างๆ เข้าไปให้ทำงานได้เหมือนสมาร์ทโฟน ดังนั้น ธุรกิจนี้จะเชื่อมโยงกับธุรกิจหลักของ TWZได้เป็นอย่างดี

สำหรับการประเมินมูลค่าการลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนนั้น จะเปิดเผยรายละเอียดอีกครั้งหลังจากคณะกรรมการบริหารเข้าไปศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมถึงตรวจสอบกิจการทั้งทางด้านกฎหมาย บัญชี ตลอดจนแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต


TWZ ประกาศลุยธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ให้เช่า ผนึกพันธมิตรพร้อมรุกตลาดลูกค้าองค์กรทั้งรัฐและเอกชน - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3erPxcE

Recommended Posts