นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ ประกาศความพร้อมในการขยายธุรกิจใหม่ โดยลงนามในบันทึกความร่วมมือในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าแบบระยะยาว ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ทั่วไป กับพันธมิตรทางธุรกิจ ประกอบด้วย นายนววิธ คุวานันท์ ผู้บริหาร บริษัท ดีจริง ออโต้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจรถยนต์เช่าซื้อและเช่าใช้ นายสกล ปวิตรานนท์ ผู้บริหาร บริษัท สกายเวลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายณัฐชัย เจริญขจรกุล ผู้บริหาร บริษัท อีวี สมาร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

โดยภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว บริษัทฯ จะเดินหน้าพัฒนาธุรกิจบริการยานยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและยานยนต์ทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle หรือ BEV) ในประเทศและในภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) โดยจะมีการนำร่องพัฒนาความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในอนาคต


TWZ ประกาศความพร้อมผนึกพันธมิตรรุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ให้เช่า - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/2TSJ4xP

Recommended Posts