บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโอกาสที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทร เป็นภาคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙” จากการรวมพลังความรักของบุคลากรทั้งองค์กร จัดทำ DIY FACE SHIELDS จำนวนกว่า 5,000 ชิ้น ดูแลบุคลากรของกระทรวงที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลชีวิตคนไทยให้ปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ด้วยต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูและคนไทยต่อสู้กับ COVID-19 เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์OCEAN LIFE ไทยสมุทร รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่สนับสนุน “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด ๑๙” - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/36RNrRD

Recommended Posts