กรมหม่อนไหมจัดงานครบรอบ 11ปี อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ผลงาน “หม่อนไหมดี 4 ภาค” – C’monกรมหม่อนไหมจัดงานวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 11 สืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โชว์นวัตกรรมยกระดับแปลงใหญ่และงานเด่นหม่อนไหมด้วยเกษตรสมัยใหม่ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต พัฒนาสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม เปิดตลาดหม่อนไหมดี 4 ภาค และมหกรรมอาหารจากหม่อนและดักแด้ไหม เมนูสุขภาพทางเลือกอาชีพเสริม-หลัก กระตุ้นเศรษฐกิจหลังภัย โควิด-19

na2

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมหม่อนไหม ครบรอบปีที่ 11 ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมหม่อนไหม ดำเนินงานภายใต้ภารกิจสำคัญเพื่อทำให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้การตลาดนำการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องเร่งพัฒนาสินค้า ประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยให้ก้าวไกลเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับเกษตรกรดีเด่น ทายาทหม่อนไหมและพนักงานราชการดีเด่น ที่ได้รับรางวัลในปีนี้นั้น ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดหม่อนไหม และมีส่วนช่วยเหลืองานด้านหม่อนไหมทั้งในระดับดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

na3

ด้าน นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหมจัดตั้งขึ้นโดยพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เป็นกรมลำดับที่ 14 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับหม่อนไหมทั้งระบบ ครอบคลุมถึง การพัฒนา การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม การตลาดหม่อนไหม รวมถึงการส่งเสริมเอกลักษณ์และการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับหม่อนไหม

na4

กรมหม่อนไหมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาในปีนี้เป็นปีที่ 11 ในระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณต่อวงการหม่อนไหมไทย และเพื่อเผยแพร่ภารกิจและผลงานของกรมหม่อนไหม โดยมีการแสดงนิทรรศการการถวายพระราชสมัญญา “พระมารดาแห่งไหมไทย” ประวัติกรมหม่อนไหม เกษตรแปลงใหญ่หม่อนไหม (ไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองและรังขาว) การย้อมเส้นไหมด้วยคราม การย้อม เส้นไหมด้วยครั่ง โครงการผ้าทออีสานสู่สากล เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเพื่อนำใบหม่อนไปเลี้ยงสัตว์ ผ้าไหมเก็บบ้านเมืองหลวง ผ้าไหมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการผลิตเส้นไหมขัดฟันจากไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านหม่อนไหมทั้งระบบ ตั้งแต่การสร้างทายาทหม่อนไหม เกษตรกรหม่อนไหมจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม เพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาศักยภาพ การผลิต การแปรรูป และการตลาดหม่อนไหม ตลอดจนสนับสนุนและช่วยเหลืองานด้านหม่อนไหม ทั้งในระดับศูนย์ ระดับเขตและระดับประเทศ โดยได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น 3 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรดีเด่นระดับเขต 6 คน ทายาทหม่อนไหมดีเด่น ระดับเขต 6 คน และพนักงานราชการดีเด่นของกรมหม่อนไหม 34 คน ให้เข้ารับรางวัลในงานนี้ด้วย

na5

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหม่อนไหม “หม่อนไหมดี 4 ภาค” จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนและไหมจากเกษตรกรและผู้ประกอบการทั่วประเทศ อาทิ ภาคเหนือ ผ้าไหม ยกดอกลำพูน ผ้าซิ่นตีนจก ภาคกลาง ผ้าไหมทอลาย ผ้าไหมถัก และเสื้อผ้าไหมสำเร็จรูป ภาคใต้ ผ้าไหมจากบ้านนาหมื่นศรี ผ้าไหมจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ และภาคตะวันออกฉียงเหนือ ผ้าไหมขิด ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมกาบบัว ผ้าไหมลายลูกแก้วย้อมมะเกลือ ผ้าไหมแส่ว ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหม ผ้าไหมพื้น ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าโสร่ง รวมทั้งสินค้าจากผ้าไหมและรังไหม เป็นต้น อีกทั้งเปิดตัวผ้าไหมสีกากี สำหรับตัดเครื่องแบบข้าราชการ โดยนำมาจำหน่ายในราคาทุน และจะจำหน่ายต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

na6

นอกจากนี้ ยังมี “มหกรรมอาหารจากใบหม่อนและดักแด้ไหม” โดยนำการแปรรูปหม่อนและดักแด้ไหมเป็นอาหารซึ่งกรมหม่อนไหมเคยจัดการประกวดระดับประเทศเมื่อหลายปีก่อนนั้น มาสาธิตการทำอาหาร ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะใบหม่อนและดักแด้ไหมมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย โดยใบหม่อนนั้นมีสรรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยบำรุงร่างกาย ส่วนดักแด้ไหม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงไหม มีสรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือด เสริมสร้างสมอง ป้องกันหลอดเลือดอุดตัน ทั้งยังมีกรดไลโนเลนิก ซึ่งเป็นสารในกลุ่มโอเมก้า-3 ที่จำเป็นต่อการทำงานของสมองในด้านการมองเห็น การปรับตัว การเรียนรู้ และอารมณ์ และยังอุดมไปด้วยวิตามินบี 1 และวิตามินบี 2 ด้วย

na7

“การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม นอกจากจะได้ใบหม่อนไปเลี้ยงไหม และนำดักแด้ไหมไปสาวเส้นและทอเป็นผืนผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้ว เรายังสามารถสร้างสรรค์หม่อนและไหมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล อาทิ เวชสำอางบำรุงผิว อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชาใบหม่อน แยมหม่อน ไวน์หม่อน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น รวมทั้งอาหารเพื่อสุขภาพหลากหลายที่นำมาสาธิตในงานนี้ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เมนูอาหารจากหม่อนและดักแด้ไหม จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจที่สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ได้” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

na8

na9


กรมหม่อนไหมจัดงานครบรอบ 11ปี อย่างยิ่งใหญ่ โชว์ผลงาน “หม่อนไหมดี 4 ภาค” - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3lNuP90

วช.ยกระดับบริการภาครัฐ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม อันดับที่ 2 – โลกวันนี้ – C’monสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการบริการภาครัฐด้วยระบบดิจิทัล รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “Digital Government Awards 2020″ การันตีถึงความทันสมัย พร้อมให้บริการงานวิจัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ภายในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “Digital Government Awards 2020″ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล

v2

สพร. ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,858 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง – ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ รางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล โดย “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” ได้รับรางวัลเป็นอันดับที่ 2 ใน 10 หน่วยงาน

v3

รางวัลที่ได้รับเป็นการการันตีถึงความมุ่งมั่นของ วช. ในการยกระดับการให้บริการด้านงานวิจัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย นักศึกษา และประชาชน ผ่านระบบดิจิทัล พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจและประชาชนเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ วช. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัย เช่น BI, AI, Big Data เข้ามาประยุกต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

v5

v4

v6วช.ยกระดับบริการภาครัฐ รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม อันดับที่ 2 - โลกวันนี้ - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/2JJIkt4

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานสวดมนต์เย็นและจุดเทียนถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ – C’monหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานสวดมนต์เย็นและจุดเทียนถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรับถวายรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. และเป็นประธานมอบชุดหนังสือ “มรดกแห่งแผ่นดิน” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๑๐๐ โรงเรียน ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๑๕ – ๐๙.๐๐ น. ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภูหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานสวดมนต์เย็นและจุดเทียนถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/39CkPx0

“หมอตี๋” ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหอประชุมกองทัพเรือก่อนจัดงาน “มหกรรมผ้าไหม ครั้งที่ 10” 6 ธ.ค.นี้ – C’monเมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่หอประชุมกองทัพเรือ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมความพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในงานมหกรรมผ้าไหม ครั้งที่ 10 ที่มีพิธีเปิดในวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 18.00 น. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 ได้มีมติ เห็นชอบให้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. และได้เห็นชอบให้จัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติด้วย เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทย ให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพเสริมจนทาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น

1607064780662

1607064783140“หมอตี๋” ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหอประชุมกองทัพเรือก่อนจัดงาน “มหกรรมผ้าไหม ครั้งที่ 10” 6 ธ.ค.นี้ - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3ooGn4o

CAT หนุน CMI เผยโซลูชันการเชื่อมต่อแบบครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม – C’monบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รุกตลาดอุตสาหกรรมต่อเนื่องร่วมกับ ไชน่า โมบายล์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (China Mobile International Limited (CMI) นำเสนอโซลูชันการเชื่อมต่อแบบครบวงจรภายใต้หัวข้อ “Broadband Connection Solutions” ในงานสัมมนา “All-Win Ecosystem, Smarter Future” ณ ตึกสมาคมจีน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

Tuk2

​งานสัมมนาในครั้งนี้ CAT นำเสนอบริการ SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบสื่อสารของธุรกิจสาขา เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภทภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่อเครือข่าย WAN เบื้องต้นจากศูนย์กลางได้โดยอัตโนมัติ (Zero Touch Provisioning) และยังบริหารจัดการระบบเครือข่ายทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง (Centralized Management), SD-WAN ยังเป็นเครือข่ายแบบ Multi WAN ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ WAN ได้หลากหลาย ทั้ง MPLS, Internet Broadband และ 3G/4G LTE โดยใช้งานร่วมกันได้แบบ Active/Active สามารถติดตั้งได้ง่ายดายและรวดเร็ว โดยอุปกรณ์ SD-WAN จะดึงการตั้งค่าจาก Cloud ที่ถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้ามาใช้งานอัตโนมัติ ช่วยให้สำนักงานสาขาพร้อมเชื่อมต่อกับสำนักงานใหญ่ได้อย่างคล่องตัว และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานสาขาที่มีทรัพยากรบุคคลจำกัด จึงทั้งประหยัดและมีความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูลขององค์กรตอบโจทย์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีหลายสาขาได้เป็นอย่างดี
สอบถามรายละเอียดบริการ CAT SD-WAN ได้ที่ www.cattelecom.com หรือ CAT Contact Center 1322


CAT หนุน CMI เผยโซลูชันการเชื่อมต่อแบบครบวงจรสำหรับภาคอุตสาหกรรม - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3lEidBc

พระพยอมออก“บัตรระดมทุน” จ่ายดอกเบี้ยคืนเป็นผักผลไม้ – C’monพระราชธรรมนิเทศ หรือพระพยอม กัลยาโณ ออกบัตร “ระดมทุน สร้างงานสร้างชาติ” นำเงินไปจ้างแรงงาน จ้างคนมาทำงาน ขยายการทำเกษตรกรรมปลูกต้นไม้และนำดอกผลมาจ่ายแทนดอกเบี้ยให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคผ่านบัตรระดมทุน

พระพยอม ได้กล่าวถึงที่มาของการออกบัตรระดมทุนในครั้งนี้ว่า เคยทำมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อหลาย 10 ปีก่อน จนสามารถนำมาซื้อที่ดิน ทำเกษตรกรรม เพาะปลูก ถือเป็นการสร้างคนให้มีงานทำมาแล้ว ครั้งนี้ได้คิดกลับมาทำใหม่อีกครั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในช่วงขาลง และถือเป็นโอกาสสร้างงานให้กับคนไทยอีกด้วย

“ประเทศไหนไม่สร้างงานนี่แย่ อาตมาก็เลยคิดออกบัตรชื่อโครงการว่า บัตรระดมทุน สร้างงานสร้างชาติ โดยจะนำทุนนี้ไปซื้อที่ดิน เพราะทุกอย่างต้องสร้างบนแผ่นดินส่วนใหญ่ไม่ว่าใครจะปลูกจะสร้างอะไร ก็ต้องสร้างบนแผ่นดิน ก็เลยคิดว่า ควรจะออกเป็นบัตรระดมทุน ต่างตรงที่เมื่อก่อนให้เทปให้หนังสืออะไรต่างๆเป็นดอก แต่คราวนี้บนที่ดิน 3,000 กว่าไร่ ที่เราลงแรงปลูกไป มะปราง มะม่วง ทุเรียน เงาะ มังคุด มันออกมาเยอะมากตอนนี้ แค่ผักตำลึง ผักกูด สะเดามัน ออกมาที 5 เข่ง 10 ถึง 20 เข่ง ถ้าเราไม่ระบายออกไปมันจะเน่าเสีย วิธีที่ระบายที่ดีที่สุด ก็คือระดมทุนมาขยายงาน ซื้อที่ดิน แล้วก็แจกผลไม้ตามฤดูกาลเฉลี่ยปีละ 3 ครั้ง ให้เป็นดอกเบี้ยกลับไป” พระพยอมกล่าว

pra1

ท่านใดที่สนใจจะร่วมโครงการ “บัตรระดมทุน สร้างการสร้างชาติ” ซึ่งมีมูลค่าบัตร 300 บาท 500 บาท 1,000 บาท 1,500 บาทและ 2,000 บาท ติดต่อได้ที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี โทร. 025951444


พระพยอมออก“บัตรระดมทุน” จ่ายดอกเบี้ยคืนเป็นผักผลไม้ - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3mQX4EY

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ – โลกวันนี้ – C’monพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนพระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตร พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ออกประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563โดยระบุว่า

ด้วยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานฯ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โดยผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามดังนี้ 1. มีอายุไม่เกิน 65 ปี 2. สามารถทำงานให้แก่สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา 3.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ พรรคการเมือง (ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง) 4. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 5.ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น 6.ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานของ องค์การมหาชนอื่น 7.เป็นผู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และไม่เป็นผู้มีหรือเคยมีพฤติกรรม ล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น โดยให้เป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ

DJI2

ส่วนคุณสมบัติพึงประสงค์ 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมกาข้าราชกาพลเรือน รับรองคุณวุฒิ และอายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าปีบริบูรณ์ 2.มีความเป็นผู้นำ มีความสามารถสูงในการตัดสินใจสั่งการ และสามารถดำเนินนโยบายที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความรู้ ความเข้าใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรกฤษฎีใหม่ และโครงการพระราชดำริ ด้านการเกษตร 4.มีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสังคม และด้านการพัฒนา ความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีตลอดจนการขยายผลเครือข่าย 5. มีความรู้ความเข้าใจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารสำนักงาน 6. มีประสบการณ์ในการทำงานระดับบริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี 7.กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารหน่วยงานภาคเอกชนต้องดำรงตำแหน่ง ผู้บริหาร ระดับที่สองขององค์กร ที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาทต่อปี เป็นต้น

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.wisdomking.or.th และต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกตามแบบและเอกสารประกอบ ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อยู่สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอุรวี พักตร์วิภา หมายเลข 093-565-9691 และนางสาว สุภารัตน์ ปานผดุง หมายเลข 089-096-3954

สำหรับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พร้อมทั้งสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในด้านการเกษตร โดยมุ่งเน้นการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมด้านการเกษตร บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งต่อสู่ประชาชน รวมถึงสร้างเครือข่ายและภาคีความร่วมมือในการขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะการเกษตรคือรากฐานของชีวิต ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อโลก อีกทั้งทางพิพิธภัณฑ์ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการนำเสนอเพื่อให้การชมพิพิธภัณฑ์น่าสนใจและสนุกยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้เห็นการประยุกต์ใช้การเกษตรกับเทคโนโลยีในพิพิธภัณฑ์นี้ด้วยพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ประกาศสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่ - โลกวันนี้ - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/36yxwa5

สร้างโอกาสการค้ายุค New Narmol ด้วย DITP Business AI – C’monกรมส่งเสริมการค้าระหว่งประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) ร่วมกับ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มโอกาสการส่งออกต่างประเทศด้วย DITP Business AI” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 34 ราย จาก 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่กลุ่มสินค้าสมุนไพร กลุ่มสินค้าผลไม้ และกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร

V2

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และนายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมว่า “ถือเป็นครั้งแรกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมในรูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล Big Data ด้านการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการประมวลผลจากระบบปัญญาประดิษฐ์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP Business AI) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในการแสวงหาโอกาสทางการค้าได้อย่างเหมาะสม ตามแนวโน้มสถานการณ์การค้าโลก และพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของกระทวงพาณิชย์ ที่เน้นการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการตลาดอย่างชาญฉลาด เป็นกลไกในการนำไปสู่การวางแผนการบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
V3

นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของความร่วมระหว่างกรม และ สวทช. ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ คือ การผลักดันผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพจาก โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ด้วยความคาดหวังในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยใช้ Data Analytics ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศได้ และถือเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการที่จะได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบปัญญาประดิษฐ์ (DITP Business AI) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นโมเดลในการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีจากภาครัฐในการสนับสนุนโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอื่นต่อไป และนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว งานนี้กรมเองก็ยังมีโอกาสได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมงานสัมมนาด้วย

V4

หนึ่งในผู้ประกอบการ ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนากล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาในลักษณะ Workshop วิเคราะห์ข้อมูล Big Data ทำให้มีความรู้สึกว่าข้อมูลที่มีอยู่มากมายทั่วโลก หากมีเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมหรือกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตรงกับความต้องการของธุรกิจเรา ก็จะสามารถสร้างโอกาสและแนวทางการต่อยอดทางธุรกิจอย่างได้ดียิ่งขึ้น จึงอยากให้กรมจัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป
https://www.youtube.com/watch?v=rIydWI8gHNEสร้างโอกาสการค้ายุค New Narmol ด้วย DITP Business AI - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3ojqV9t

“ออกานิก้า” มอบพลังความหอมอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติด้วย “Magic of Magnolia” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข – C’monออกานิก้า (ORGANIKA) แบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีลักซ์ชัวรี่สัญชาติไทย มอบของขวัญรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยพลังความหอมอันบริสุทธิ์ “Magic of Magnolia” ชุดผลิตภัณฑ์กลิ่นใหม่ล่าสุดที่สกัดจากดอกแมกโนเลีย อันเปี่ยมด้วยเสน่ห์ความหอมละมุนจากธรรมชาติ พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป “Power of Scents” เพื่อปลุกพลังแห่งชีวิตที่สมบูรณ์แบบ ณ ออกานิก้า เฮ้าส์ โครงการพิมาน 49 (สุขุมวิท 49)

ศรีริต้า เจนเซ่น กรรมการผู้จัดการบริษัท ออกานิก้าเฮ้าส์ จำกัด จำกัด ผู้ก่อตั้งและบริหารออกานิก้า (Organika) กล่าวว่า ออกานิก้าได้ถ่ายทอดแนวคิดของแบรนด์สะท้อนผ่านโล้โก้ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกแมกโนเลีย (Magnolia) สัญลักษณ์แห่ง ความสง่างาม พรรณไม้ที่แสดงถึงความงามบริสุทธิ์ พลังแห่งชีวิตและความสมบูรณ์แบบ ด้วยรูปลักษณ์และความงามของดอกแมกโนเลียนั้นช่วยปลอบประโลมใจ และหากพิจารณาใกล้ๆ จะพบว่ากลีบของดอกแมกโนเลียหนาและแข็ง เพื่อปกป้องตัวเองจากพายุ ทำให้กลีบคงทนและจะร่วงหล่นไปก็ต่อเมื่อถึงอายุขัยเท่านั้น ซึ่งแมกโนเลียคือส่วนผสมสำคัญในผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดของ ออกานิก้าที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุง ปกป้อง และต่อต้าน ริ้วรอยอย่างอ่อนโยนต่อผิว

Pom3
“ออกานิก้าได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เราต้องการที่จะนำเสนอกลิ่นใหม่ที่สกัดจากสเต็มเซลล์ของดอกแมกโนเลียออกมาเป็นชุดผลิตภัณฑ์ “Magic of Magnolia” เพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งประกอบด้วย เทียนอโรม่าเพื่อนวดผ่อนคลาย, กลิ่นหอมปรับอากาศภายในห้องทั้งแบบสเปรย์ และก้านกระจายความหอม, ครีมบำรุงผิวกายและมือ, ผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และน้ำมันสกัดบริสุทธิ์ เป็นต้น ด้วยพลังความหอมอย่างเป็นธรรมชาติของดอกแมกโนเลีย
จะช่วยบำบัดอาการเหนื่อยล้า ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สบาย และเพิ่มสดชื่นมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทบำรุงผิว สเต็มเซลล์ของดอกแมกโนเลียจะช่วยฟื้นฟูบำรุงผิว กักเก็บความชุ่มชื้นได้ยาวนาน พร้อมช่วยปกป้อง และลดริ้วรอยอีกด้วย”

Pom4

นอกจากการเปิดตัวกลิ่น “Magic of Magnolia” พร้อมให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์ความหอมละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ จากผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปภายใต้คอนเซ็ปต์ “Power of Scents” คือการมอบประสบการณ์แห่งกลิ่นที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายด้วยการทำ Room and Body Mist หรือเสปรย์หอมปรับอากาศที่สร้างสรรค์ความหอมละมุนจากเอสเซนเชียล ออยล์ ซึ่งมีส่วนผสมของน้ำหอมสกัดจากดอกแมกโนเลีย โดยผู้มีเกียรติจะได้ทดลองทำสเปรย์ในแบบเฉพาะตัวและสามารถจัดเป็นชุดของขวัญแสนพิเศษให้ตนเองหรือคนที่รักได้อย่างสวยงาม รวมถึงไอเดียการเลือกสรรผลิตภัณฑ์เพื่อมอบเป็นของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย

Pom5

ทั้งนี้ออกานิก้าเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีออร์กานิกระดับลักซ์ชัวรี่ ที่โดดเด่นด้วยการคัดสรรวัตถุดิบเกรดพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศและปลอดสารพิษอย่างแท้จริง เปิดตัวมานานกว่า 5 ปีและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจนขึ้นแท่นเป็นแบรนด์ในดวงใจของกลุ่มลูกค้าผู้มีรสนิยมทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องหอมที่ธุรกิจสปาและโรงแรมหรูของไทยไว้วางใจ

ขอเชิญสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข ที่จะเติมพลังแห่งความสดชื่นไปกับออกานิก้า (ORGANIKA) ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมาเธอราพีออร์แกนิคระดับลักซ์ชัวรี่ ซึ่งมีจำหน่ายแล้วที่ แฟล็กชิป สโตร์แห่งแรก

Pom6

“ออกานิก้า เฮ้าส์” (ORGANIKA HOUSE) ในโครงการพิมาน 49 (สุขุมวิท 49) กับบริการสปาและร้านอาหารสุดลักซ์ชัวรี่ครบวงจรสไตล์ออร์แกนิค โดยบริเวณชั้น 5 เปิดให้บริการสำหรับสปา Organika Secret Spa พร้อมมอบโปรแกรมสปาสุดพิเศษ ได้แก่ ออกานิก้า อโรมาติก แคนเดิล มาสสาจ, อโรมาติก มิลค์ บาธ เธอราพี, บริการขัดตัวด้วยกลิ่นของสครับที่ต้องการ ,บริการทรีทเม้นท์บำรุงผิวหน้า, การนวดแบบ อะบิยังกา มาสสาจ วิท ชิโรดารา และคริสตัล สโตน มาสสาจ หรือการนวดด้วยหินภูเขาไฟ เป็นต้น

ส่วนบริเวณชั้น 6 รังสรรค์เป็นร้านอาหาร Organika Café and Restaurant ซึ่งออกแบบเป็น Roof Top ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้โดยรอบ ทุกท่านจะได้สัมผัสกับรสชาติความอร่อยกับเมนูอาหารออร์แกนิค ที่ผ่านการปรุงอย่างพิถีพิถันด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ทั้งอาหารเรียกน้ำย่อย ไปจนถึงอาหารจานหลักที่หลากหลาย รวมถึงของหวาน อาทิ ฮันนี่โทสต์ แพนเค้ก และบาน็อฟฟี่ ตลอดจนเครื่องดื่มที่ปรุงจากกาแฟออร์แกนิค ชาสูตรพิเศษ และน้ำผลไม้สกัด

นอกจากนี้ยังมีคาเฟ่และแฟล็กชิพสโตร์สุดหรู “ออกานิก้า ริวิเยร์” (ORGANIKA RIVIERE) บริเวณชั้น M ใกล้กับจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้าทาคาชิมายะ โครงการไอคอนสยาม ที่ออกแบบและตกแต่ง ขึ้นอย่างพิถีพิถัน โดยใช้สีเขียวอันเป็นตัวแทนของต้นไม้และสายน้ำเป็นสีหลัก พร้อมกับตกแต่งด้วยเทียนหอมและแสงไฟอันสวยงามอย่างวิจิตร เพื่อสร้างสมดุลชีวิตและปลอบประโลมให้ผู้มาเยือนได้ผ่อนคลายจากความวุ่นวายภายนอกได้เป็นอย่างดี

ร่วมต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ออกานิก้าเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก โดย ผลิตภัณฑ์ มีจำหน่ายแล้วที่ Flagship สุขุมวิท 49 โทร.02-665 1899 หรือสั่งซื้อออนไลน์ @organikahouse www.organikahouse.com ORGANIKAHOUSE ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสำนักงานใหญ่ โทร. 02-049 2965 (จันทร์ – ศุกร์)


“ออกานิก้า” มอบพลังความหอมอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติด้วย “Magic of Magnolia” ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3ooGo8x

NSAT เปิดตัวบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล NAVA by NSAT – C’monNSAT เปิดตัวบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล NAVA by NSAT ดึงจุดแข็งด้านเทคโนโลยี พัฒนาต่อยอดสู่ความเป็น Maritime Digital Solutions ตอบโจทย์ตามความต้องการของผู้ใช้งานทางทะเล ชูจุดเด่น Connectivity ไม่พลาดทุกการสื่อสาร เชื่อมโยงถึงกันได้ทุกที่ ทุกเวลา มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสู่การเป็น Smart Ship เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

Na6

บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ชูธงเปิดตัวบริการ NAVA by NSAT บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเลแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง (Offshore) ในพื้นที่น่านน้ำประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการทางทะเล รองรับการรับ-ส่ง Data และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการเรือ

Na4

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท เนชั่น สเปซ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (NSAT) กล่าวว่า “NAVA by NSAT เป็นบริการแรกของ NSAT ภายใต้ความร่วมมือของ CAT และไทยคม ซึ่งได้นำจุดแข็งของบริษัทแม่ทั้งสอง มาผนึกรวมกัน โดย CAT มีศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาดิจิทัลโซลูชัน ในขณะที่ไทยคม มีประสบการณ์อันยาวนานในอุตสาหกรรมด้านดาวเทียม จึงนำมาสู่การต่อยอดและพัฒนาขึ้นเป็นบริการ NAVA by NSAT ในรูปแบบ Maritime Digital Solutions ที่เน้นการตอบโจทย์ตามลักษณะและความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือ ด้วยการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่หลากหลายในราคาที่สมเหตุสมผล รวมถึงให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีทีมงานที่พร้อมดูแลและให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นว่า NAVA by NSAT จะเป็นบริการเรือธง ที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเดินเรือสู่การเป็น Smart Ship และสร้างประสบการณ์อันดีเยี่ยมด้านการสื่อสารทางทะเลให้แก่ผู้ใช้งานทางทะเลได้อย่างครบวงจร”

Na5

พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของ CAT มุ่งเน้นการพัฒนาด้านดิจิทัลโซลูชัน เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยี โดย CAT มีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมภาคพื้นดิน รวมถึงมีผลิตภัณฑ์และบริการด้านการสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งเมื่อนำมาพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตร จะช่วยเสริมศักยภาพการบริการให้แก่ผลิตภัณฑ์ และเป็นการขยายบริการเครือข่ายโทรคมนาคมของ CAT สู่ภาคพื้นน้ำ อย่างเช่น NAVA by NSAT ที่เป็นการต่อยอดและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันจนเกิดเป็น Maritime Digital Solutions ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งบริการเสริมด้าน Voice การเชื่อมต่อบริการคลาวด์-ดาต้าเซ็นเตอร์ และบริการระบบ CCTV ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างครบวงจร สร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมให้ผู้ใช้งานก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ”

Na3นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยคม กล่าวว่า “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของไทยคม คือ การเป็นผู้ให้บริการด้านสมาร์ทโซลูชัน และแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ครอบคลุมทั้งทางอวกาศ อากาศ ทางบก และทางน้ำ (Space-Air-Ground-Maritime Smart Solutions) โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการใหม่ๆ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลโซลูชัน เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ เช่นเดียวกับบริการ NAVA by NSAT ที่ได้ผนวกเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียมของไทยคมเข้ากับดิจิทัลโซลูชันที่หลากหลายของ CAT ทำให้บริการ NAVA by NSAT ถูกยกระดับขึ้นเป็น Maritime Digital Solutions ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการนอกชายฝั่งทะเลได้อย่างดีที่สุด และไทยคมมุ่งหวังให้ความร่วมมือในการพัฒนาโซลูชันของทั้ง 2 องค์กรในครั้งนี้ เป็นก้าวแรกแห่งความสำเร็จในการขยายเครือข่ายด้านการสื่อสารโทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั้งภาคพื้นดิน และพื้นน้ำ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพด้านโทรคมนาคมของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคต่อไปในอนาคต”

Na2

NAVA by NSAT คือ บริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับใช้สื่อสารทางทะเล ช่วยลบข้อจำกัด ลดช่องว่างและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร เสริมประสิทธิภาพให้แก่การปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการเดินเรือ มุ่งสร้า Connectivity ที่ไร้รอยต่อ เพื่อเชื่อมโยงทุกคนให้สื่อสารกันได้ทุกที่ ทุกเวลาNSAT เปิดตัวบริการดิจิทัลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเล NAVA by NSAT - C'mon » TikTokJa Video Downloader Thai News Thai Newsที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/36yn0j5