มูลนิธิ APCOM (แอ็พคอม) คือองค์กรเอกชน ที่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพและสิทธิมนุษยชน ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงพัฒนาสุขภาพและยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของกลุ่มความหลากหลายทางเพศให้มีเสรีภาพและความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น พร้อมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อันก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่ม LGBTQI+ และสังคมไทย

jo8

โดยมูลนิธิ APCOM จัดกิจกรรมสัมมนาประชุมวิชาการ RRRAP Con 2020 ในหัวข้อ ‘HIV และ LGBTQI+’ ในวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV ต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ ภายในงานจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ HIV พร้อมหัวข้อในการเสวนาอื่นๆเพิ่มเติม

jo4

พร้อมร่วมกิจกรรม ‘Thailand LGBTQI+ Biz 2020’ ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ Infinity Ballroom โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 พบกับมหกรรมการแสดงสินค้าจากกลุ่มความหลากหลายทางเพศของไทยและการบรรยาย/เสวนาพิเศษในหัวข้อที่เน้นถึงเหตุผลของการรวมตัวของภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมในธุรกิจต่างๆของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) ในประเทศไทยจึงมีความสำคัญ นอกจากนี้ภายในงานยังมีบูธจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยและองค์กรที่ทำงานด้าน LGBTQI+ ต่างๆ ซึ่งจะจัดแสดงความรู้และความเชี่ยวชาญในงานหรือธุรกิจเฉพาะของตน

jo6

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักและเพิ่มการอภิปรายเกี่ยวกับความหลากหลายและการเข้ารวมกับภาคเอกชน ทั้งนี้ปิดท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยงานประกาศรางวัล ‘HERO Awards’ ซึ่งชื่อของรางวัลอันทรงเกียรตินี้ย่อมาจาก HIV (เอชไอวี) Equality (ความเสมอภาค) Rights (สิทธิ์) Originality (ความเป็นตัวเอง) โดยงานประกาศรางวัล ‘HERO Awards’ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุน เพื่องานด้านการป้องกันเอชไอวีและงานด้านสิทธิมนุษยชนของ APCOM หรือ #CoronaAPCOMpassion เงินทุนฉุกเฉินของ APCOM พร้อมร่วมงาน After Party สุดมันส์ที่รวบรวมเอาความบันเทิงจากเหล่ากลุ่ม LGBTQI+ ที่มีชื่อเสียงมาร่วมสร้างสีสันสุดตระการตา นำทีมโดย คุณปันปัน Pangina Heals Drag Queen ตัวแม่ของเมืองไทย

jo7

บริษัท มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นเนล ในฐานะตัวแทนและผู้สนับสนุนหลักในการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการมีความประสงค์ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่าน ร่วมงานสัมมนาประชุมวิชาการ RRRAP Con 2020 กิจกรรม ‘Thailand LGBTQI+ Biz 2020’ และงานประกาศรางวัล ‘HERO Awards 2020’ เพื่อเป็นการระดมทุนด้านการป้องกันเอชไอวีและงานด้านสิทธิมนุษยชนของ APCOM อันจะเป็นประโยชน์และช่วยยกระดับสังคมกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI+) มากยิ่งขึ้น

jo3


‘APCOM’ เปิดเวทีแห่งเสรีภาพและความเท่าเทียม จัดกิจกรรม‘APCOM Community Summit 2020’ - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3pwXhPI

Recommended Posts