เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่หอประชุมกองทัพเรือ นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย การเตรียมความพร้อมดูแลผู้เข้าร่วมงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในงานมหกรรมผ้าไหม ครั้งที่ 10 ที่มีพิธีเปิดในวันที่ 6 ธ.ค. เวลา 18.00 น. โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 ได้มีมติ เห็นชอบให้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธ.ค. และได้เห็นชอบให้จัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกปีที่ 10 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติด้วย เพื่อน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนผ้าไหมไทย ให้เกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า เป็นอาชีพเสริมจนทาให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดีมากขึ้น

1607064780662

1607064783140“หมอตี๋” ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยหอประชุมกองทัพเรือก่อนจัดงาน “มหกรรมผ้าไหม ครั้งที่ 10” 6 ธ.ค.นี้ - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3ooGn4o

Recommended Posts