นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่าตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้มอบนโยบายเชิงรุก เพื่อกระตุ้นการส่งออกสินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง และผลจากการที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในต่างประเทศ กิจกรรมการลงนาม MOU ซื้อขายยางพาราระหว่างนักธุรกิจไทยกับต่างประเทศช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 อาทิ จีน อินเดีย ตุรกี เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีมูลค่าซื้อขายรวมกว่า 47,991 ล้านบาท ซึ่งภาคเอกชนได้มีการทยอยการส่งมอบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching ) ที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ 1,727 ล้านบาท ส่งผลให้การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางระหว่างเดือน มกราคม – กันยายน 2563 มีมูลค่า 269,127.25 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.55 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดที่มีการอัตราขยายตัวสูง เช่น สหราชอาณาจักร ร้อยละ 92.17 จีน ร้อยละ 34.38 เกาหลีใต้ ร้อยละ 7.45 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 5.42

2

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ยังทำให้ความต้องการสินค้าถุงมือยางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากหลายประเทศทั่วโลกที่ยังต้องเผชิญกับโรคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร อินเดีย บราซิล และหลายประเทศในยุโรป ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกถุงมือยางไทยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่ในไทยหลายรายวางแผนขยายกำลังการผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มมากขึ้นและคาดว่าจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงกลางปี 2564

3

ในส่วนของการจับคู่ธุรกิจออนไลน์เพื่อผลักดันการส่งออกยางพาราไทย ซึ่งกรมฯ ได้ดำเนินการล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ระหว่างสหกรณ์ยางและผู้ส่งออกยางไทย จำนวน 47 ราย กับผู้นำเข้า 38 ราย จาก 20 ประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ ไต้หวัน เมียนมา อินเดีย ฝรั่งเศส ฮังการี จีน กัมพูชา มาเลเซีย รวม 135 คู่ คาดการณ์การซื้อขายทั้งยางพาราธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยาง ภายใน 1 ปี มูลค่ากว่า 1,727.46 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังยืนยันที่จะช่วยผลักดันสินค้ายางพาราไทยให้ส่งออกได้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ทิศทางราคายางปรับตัวสูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ผู้ผลิตควรที่จะต้องรักษาคุณภาพของยางไทยให้ดี เพื่อให้เกิดการค้าอย่างยั่งยืน

4

ด้าน ดร.หลักชัย กิตติพล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมยางพาราไทย ได้ให้ความเห็นว่า ความต้องการใช้น้ำยางข้นในการผลิตถุงมือยางของตลาดโลกยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกได้ดี ในส่วนของสินค้ายางแผ่นและยางแท่ง

5

จากการเดินทางติดตามท่านรองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ฯ ไปขยายตลาดต่างประเทศก่อนช่วงโควิด ทางบริษัทยังมีการส่งมอบให้กับลูกค้าชาวต่างประเทศทั้งในยุโรปจีน อินเดียและตุรกีอย่างต่อเนื่อง และยังมองว่าตลาดยังคงมีความต้องการสูง

7

8ส่งออกยางไทย ยอดพุ่งต่อเนื่อง 9 เดือนแรก ขยายตัวกว่าร้อยละ 4.55 - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/36w9Zp9

Recommended Posts