[ad_1]


นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน Spa & Wellness Convention & Networking 2020 ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 จัดโดย สสว. ว่า งานดังกล่าวเป็นงานสัมมนาพิเศษและการจัดเวทีสร้างเครือข่ายแบบ One Stop ของเครือข่ายธุรกิจสุขภาพและความงาม Health, Spa & Wellness ภายใต้แนวคิด : “Now & Never : ดิสรัปท์…ฝ่าวิกฤต ธุรกิจสปา-เวลเนส-ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจสามารถฝ่าฟันวิกฤต”

ผอ.สสว. เผยว่า ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามเติบโตต่อเนื่องในหลายปีด้วยต้นทุนทางทรัพยากร คุณภาพมาตรฐาน แบรนด์ อิมเมจของประเทศไทย และการผลักดันไปสู่การเป็น ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ด้านสุขภาพและความงามในภูมิภาคนี้ เนื่องจากประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงาม คุณภาพและระบบการให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึงการที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศลำดับต้น ๆ ของโลกที่มีระบบการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขที่ดีมาก

s2

นายวีระพงศ์ กล่าวอีกว่า สำหรับปีนี้ ถือเป็นความท้าทายอย่างมากจากวิกฤติเศรษฐกิจและโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบแหล่งรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและการส่งออกของประเทศ สสว. จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 โดยการผนึกกำลังเครือข่าย สร้างโอกาสและทางรอดของ SME ของคลัสเตอร์ Health & Wellness อาทิ เช่น กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน รวมถึง ภาคเอกชน เช่น ตัวแทนการจัดซื้อจากห้างสรรพสินค้าหรือบริษัทออนไลน์ชั้นนำ โดย สสว. ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อวางแนวทางกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตของอุตสาหกรรม Health & Wellness Economy

s3

นอกจากนี้ แนวทางการดำเนินงานของ สสว. คือ มีการพัฒนาภายใต้แนวทาง สสว. CONNEXT “เชื่อมคน เชื่อมเอสเอ็มอี เชื่อมโลก” โดยมีกรอบแนวทางในการพัฒนา ทั้ง 3 มิติ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 2.การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเชื่อมต่อทั้งช่องตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ สสว. เช่น ตลาดช้อปแชท ตลาด กทบ. สสว. และตลาดมะเฟือง การส่งเสริมตลาดออฟไลน์ เช่น การจัดงานแสดงสินค้า และการทดสอบตลาด และการจับคู่เจรจาธุรกิจ และ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ SME ซึ่งจากกรอบแนวทางการพัฒนานี้เองที่ สสว. จะส่งเสริมผู้ประกอบการในกลุ่ม Strong/Regular ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level)​

s8

“ประเทศไทยต้องพึ่งพาเศรษฐกิจหมุนเวียนจากภายในประเทศ ผู้ประกอบการต้องตั้งหลัก หากระแสเงินสด ปรับกลยุทธ์ธุรกิจและพร้อมรุกตลาดให้ไวเมื่อวิกฤตได้คลี่คลาย เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้ทันท่วงที ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ได้เข้าไปช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและบริการ เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งได้รับการต่อยอดจากการสนับสนุนงบประมาณในการตรวจรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งคาดว่า การเข้าไปพัฒนาดังกล่าวจะสร้างรายได้หรือยอดขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่าเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท” นายวีระพงศ์ กล่าวในที่สุด

s9

s10

s6

s7

s12



[ad_2]



ที่มาของข่าว

https://www.cmon.in.th/%e0%b8%aa%e0%b8%aa%e0%b8%a7-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82/?feed_id=43&_unique_id=5f52dca70c929

Recommended Posts