สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช ชี้คนไทยเสี่ยงเป็นโรคภูมิแพ้อาหารสูงขึ้นถึง 300 – 400 เปอร์เซ็น สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทย ปัจจัยการเกิดโรคมาจากความเป็นอยู่ที่ดีและรักสะอาดมากขึ้นส่งผลให้ภูมิคุ้มกันที่เคยต่อสู้กับเชื้อโรคหันไปต่อสู้กับสารอาหารเหล่านั้น

ศ.เกียรติคุณ นพ. ปกิต วิชยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีและทีมแพทย์สถาบันโรคภูมิแพ้ ได้กล่าวว่า “ได้ค้นพบกลุ่มอาการใหม่ในเด็กแพ้แป้งสาลี นั่นคือ ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการผื่นลมพิษขึ้นเฉพาะบริเวณหน้าท้อง หลังมีการสัมผัสอาหารที่มีแป้งสาลี จากงานวิจัยยังพบว่า กลุ่มอาการนี้การทดสอบด้วยการตรวจเลือด หรือทดสอบทางผิวหนัง (Skin Prick test) หรือเจาะเลือด Specifically (IgE) อาจไม่พบหรือพบในขนาดน้อยมาก ซึ่งแพทย์อาจทดสอบการแพ้แป้งชนิดนี้ด้วยการทำ Oral Food Challenge : OFC อีกทั้งกลุ่มอาการนี้มีการพยากรณ์โรคค่อนข้างดี คือ อาการไม่รุนแรงนัก และหายจากการแพ้แป้งสาลีได้ง่ายกว่าอีกด้วย

งานวิจัยดังกล่าว ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร The Journal of Allergy &Clinical Immunology : In Practice ซึ่งเป็นวารสารชั้นนำของวารสารโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิกระดับนานาชาติ ในการนี้สถาบันโรคภูมิแพ้สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ไม่ใช่แค่เป็นสถาบันเพื่อการรักษาเท่านั้น ยังเป็นสถาบันการวิจัยที่พร้อมพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดต่อไปสถาบันภูมิแพ้ สมิติเวช โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ชี้พบกลุ่มอาการชนิดใหม่ในเด็กแพ้แป้งสาลี - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3d2ac6d

Recommended Posts