[ad_1]


เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีมีการเผยแพร่เอกสารจัดเตรียมงบประมาณต่อสู้คดีคิงส์เกตว่า ตนไม่ทราบรายละเอียด แต่ทุกยุคทุกสมัยเมื่อรัฐบาลมีกรณีพิพาทในอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศหรือถูกฟ้องในศาลต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการจ้างทนาย ส่วนจะถูกหรือแพงอยู่ที่กระทรวงที่รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นต้องจ้างทนายระหว่างประเทศโดยมีอัยการเป็นผู้ประกบ

เมื่อถามว่า มีการเตรียมงบประมาณถึง 100 กว่าล้านเพื่อสู้กับคดีนี้ นายวิษณุ กล่าวว่า ก็มีเสนอมา อย่างคดีวอเตอร์บราวน์ เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างโทลล์เวย์ก็มีการใช้งบประมาณพันกว่าล้าน การที่กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งงบประมาณส่วนนี้ สามารถทำได้ และถือเป็นเรื่องปกติ ไม่เช่นนั้นจะนำเงินที่ไหนไปสู้คดี บางทีคดีในประเทศที่บริษัทมีเงินจ้างทนาย แต่รัฐบาลให้อัยการทำคดี เมื่ออัยการมีการย้ายตำแหน่ง แต่คู่ความใช้ทนายคนเดิมก็ถือว่าเป็นปัญหา เช่นกรณีการบินไทย ที่มีปัญหากับใครต่อใคร อัยการก็ว่าความให้ฟรี แต่เมื่อการบินไทยหลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ มาเป็นเอกชน อัยการก็หลุดว่าความ เราก็ต้องจ้างทนาย การบินไทยก็ต้องควักเงินออกมา รัฐไม่ควักให้ ส่วนความคืบหน้าเรื่องคิงส์เกต ก็ให้ไปถามที่กระทรวงอุตสาหกรรม


[ad_2]ที่มาของข่าว

https://www.cmon.in.th/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b8%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%94%e0%b8%b5/?feed_id=328&_unique_id=5f554f72bbd46

Recommended Posts