[ad_1]


สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563 หรือ Design Excellence Award 2020 (DEmark) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้ เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ณ โรงแรม Hilton สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award ( PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนา มาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการ จากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการยอมรับและแข่งขันได้ ในปีนี้ทางกรม ได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้ จำนวน 72 รายการ จากผู้ประกอบการในสาขา ต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง

q2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการผลักดันการค้าระหว่างประเทศในเชิงรุกเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก จากวิกฤติการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด (Covid-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มีการเตรียมการทั้ง “ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส” หาแนวทางดูแลผู้ประกอบการซึ่งประกอบด้วยนโยบายเชิงรุก ทั้งด้านการผลักดัน และการฟิ้นฟูความเชื่อมั่น มาอย่างต่อเนื่อง การจัดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือ รางวัล DEmark ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าของตนเอง สร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการไทย ยกระดับการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการและผลักดันมาตรฐานให้สูงขึ้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป อีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการส่งสินค้าเข้าร่วมการตัดสินรางวัล G-MARK ประเทศ ญี่ปุ่นด้วย โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขา ต่าง ๆ รวม 72 รายการ ดังนี้

q3

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process/Industrial Craft) จำนวน 11 รายการ

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift& Decorative Items /Household Items) จำนวน 16 รายการ

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย Creative & Innovative Fashion / Apparel/Jewelry/Textile/Etc.) จำนวน 7 รายการ

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office/ Digital Appliances/Equipment/IoT/Etc. ) จำนวน 10 รายการ

5. กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Design Packaging) จำนวน 9 รายการ

6. กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface /Design Media/Identity Digital) จำนวน 14 รายการ

7. กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทำงาน ร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe/ Retail Shop / Co – Working Space/ Condominium Project) จำนวน 5 รายการ

q4

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2020 แบ่งออกเป็นผลงานจาก กรุงเทพมหานคร 60 ชิ้นงาน และต่างจังหวัด 12 ชิ้นงาน ได้แก่ เชียงใหม่, สมุทรสาคร, ขอนแก่น, ลำปาง, กระบี่, และนครปฐม

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรม เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้ง ในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับการพิจารณาผ่านเข้ารอบ 2 ของรางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

q5

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมด จำนวน 893 รายการได้รับรางวัล G-Mark แล้ว จำนวน 499 รายการ โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

q6


[ad_2]ที่มาของข่าว

https://www.cmon.in.th/%e0%b8%9e%e0%b8%93-%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87/?feed_id=2344&_unique_id=5f58b31406264

Recommended Posts