[ad_1]


นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีที่มีวัยรุ่นและเด็กรุ่นใหม่หลายคน ใช้แฮชแทกที่ไม่เหมาะสมในการวิพากษ์วิจารณ์การเมืองว่า ตนเข้าใจในความคิดที่เป็นอิสรเสรีของเด็กวัยรุ่นเหล่านั้น แต่ตนก็มองว่า ไม่เหมาะสม เพราะถึงแม้ว่า สถานการณ์การเมืองจะเป็นไปอย่างไร ก็ไม่ควรใช้แฮชแทกที่แสดงความสิ้นหวังหรือไว้อาลัยให้กับประเทศนี้ เพราะประเทศไทยถือเป็นประเทศที่รอให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการสร้างผลงานการประดิษฐ์ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน
เพราะการเมือง แต่ละสถานการณ์ มีนัยยะทางการเมือง ของอารมณ์ความรู้ประสบการณ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การเมืองก็จะเปลี่ยน ตามไปด้วย แต่ชาติที่เรากำเนิดสำคัญกว่าสิ่งอื่นใด มีความสวยงาม มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนาน วัฒนธรรมและประเพณี ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้ศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราว สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน สะท้อนให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สวยงามอ่อนช้อย และมีเรื่องราวกึ่งลึกกลับมหัศจรรย์ น่าภูมิใจที่สุดในโลก และเมื่อน้องๆ มีประสบการณ์ อายุมากขึ้น เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น ถึงเวลานั้น น้องๆจะมาเสียใจ แฮชแทก ที่สร้างขึ้นอย่างไม่เหมาะสมให้กับประเทศไทยของเรา ซึ่งมันแก้ไขไม่ได้แล้ว

“ผมเห็นว่า เราอย่าไปสิ้นหวังหรือแสดงออกถึงการตัดพ้อน้อยใจต่อประเทศนี้ แต่เราควรที่จะคิดว่า สิ่งที่ประเทศนี้มีปัญหาคืออะไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินชีวิตประจำวันหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ยังมีปัญหาความไม่สะดวกสบาย ดังนั้น หากพวกเขามีสติคิดได้ และนำความคิดนั้นมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรือนวัตกรรมเพื่อมาแทนที่เครื่องมือเดิมๆ เพื่อทำให้คนในสังคมส่วนรวม นำไปใช้ประโยชน์ได้ ผมว่าอย่างนี้น่าจะดีกว่า แต่ก่อนอื่นต้องลบชุดความคิดติดลบของตัวเองออกไปก่อน ไม่อย่างนั้น ความคิดที่จะนำมาพัฒนาในด้านการประดิษฐ์อาจจะไม่ก้าวหน้า เพราะว่า เมื่อขาดความอดทนหรือสิ้นหวังไปแล้ว ก็ไม่สามารถเป็นนักประดิษฐ์ที่ดีได้” นายภณวัชร์นันท์ กล่าว[ad_2]ที่มาของข่าว

https://www.cmon.in.th/%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%af%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99/?feed_id=290&_unique_id=5f54fbd49970e

Recommended Posts