นายอัศวิน-นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมบริจาคเงินจำนวน 6,708,063.25 ล้านบาท โดยมียอดเงินบริจาคก่อนหน้านี้รวมทั้งสิ้น 51,708,603.25 ล้านบาท เพื่อสมทบกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นสะพานบุญให้ประชาชนคนไทยร่วมสมทบทุน พัฒนาวัคซีนโควิด-19 ของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ประสบความสำเร็จและสามารถสร้างประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านโครงการ “ช้อปได้บุญ สมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19″ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 6 ตึกอานันทมหิดล เมื่อเร็วๆ นี้กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี บริจาคเงินจำนวน 51 ล้านบาท ให้คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ สมทบทุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนโควิด-19 - C'mon » TikTokJa Video Downloaderที่มาของข่าว


#comeoninc #cmon #cmoninth

C’mon
https://bit.ly/3mlXWky

Recommended Posts